ਉਦਮ ਮਤਿ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਿਉ ਪ੍ਰੇਰੇ ਤਿਉ ਕਰਨਾ ॥
ਜਿਉ ਨਟੂਆ ਤੰਤੁ ਵਜਾਏ ਤੰਤੀ ਤਿਉ ਵਾਜਹਿ ਜੰਤ ਜਨਾ ॥੧॥
ਜਪਿ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਸਨਾ ॥
ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਬਸਨਾ ॥੧॥ਰਹਾਉ ॥

On this auspicious day of birth day (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ) of Shri Guru Ramdas Ji, WPSians recited Sukhmani Sahib paath to pay acknowledgement to Guru Ji.

WPSians reciting Sukhmani Sahib paath

A session “How to live a simple life” was taken by our principal Ms. Baljeet Kaur. She shared her views about how one can live like a lotus flower in this materialistic world. She also gave some tips on how one can keep oneself calm, patient and content and how one can get happiness from within.